Fagstoff

Boremetoder og brønnkontroll

Publisert: 29.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Boreoperasjon. Foto.Boreoperasjon 

Alle boreoperasjoner planlegges lang tid i forkant av operasjonen. I planleggingen vurderes hvilket utstyr som skal brukes, hvor det skal bores og hvordan brønnkontroll skal opprettholdes gjennom hele brønnen.

Når planen er klar, utarbeides et boreprogram som brukes av borepersonellet offshore.

I boreprogrammet er brønnen delt inn i seksjoner, og hver seksjon har sin egen instruks som fokuserer på riktige valg og sikker jobb-utførelse. Til og med rutineoperasjoner får fokus, ettersom det kan være fare for tap av brønnkontroll.

I dette emnet ser vi nærmere på utstyrsvalg og sikkerhet i forbindelse med boring av lete- og avgrensingsbrønn, boring i områder med grunn gass, kjerneboring og hvordan tripping skal gjennomføres på en sikker måte.