Veiledning

Olje og gass på den norske sokkelen

Publisert: 23.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Norge fra nord. Foto.Norge fra nord 

Dannelsen av kildebergart og reservoarbergart på norsk sokkel strekker seg over flere hundre millioner år. De ulike tidsperiodene har hver sine særpreg. Dette gjør at vi finner reservoarene i kalksteinsformasjon i sør og i sandsteinsformasjoner i resten av feltene.

Den norske sokkelen er delt inn i tre havområder: Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet, og i denne læringsstien ser vi nærmere på de mest sentrale feltene i havområdene. Det er interessant å se nærmere på havdypene som preger områdene, reservoartypene og reservoardypene på feltene.

 Læringsmål/delmål

  • Du skal plassere de viktigste hendelsene på norsk sokkel på den geologiske tidslinjen.
  • Du skal beskrive særtrekkene for hovedområdene på norsk sokkel.
  • Du skal plassere større felt i riktig havområde.