Veiledning

Boremetoder og utstyrsvalg

Publisert: 21.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Borerens arbeidsplass. Foto.Borerens arbeidsplass 

Hvilken type brønn som skal bores, og hvor godt man kjenner til formasjonene som skal bores, er sentralt for valget av boremetoder og -utstyr. Valgene presiseres i boreprogrammene som er spesifikke til hver brønn. Det er både ulikheter og likheter i boreprogram for letebrønn og produksjonsbrønn.

Prosedyrer og utstyr for boring av brønn

I planleggingsfasen for en brønn utarbeides et boreprogram for hver seksjon som skal bores. I programmet framheves det hvilken type brønn som skal bores; om det er en letebrønn, en avgrensningsbrønn eller en produksjons- eller injeksjonsbrønn.

I tillegg deles programmet opp i hvilken fase av boreoperasjonen det dreier seg om: topphull, midtseksjon, kjerneboring eller reservoarboring.

I programmet presiseres det hvilke hensyn som må ivaretas i hver seksjon, slik at det ikke oppstår faresituasjoner som kan ramme mennesker eller det ytre miljøet. Særlig legges det vekt på brønnkontroll. Rutineoperasjoner som tripping kan føre til en ustabil brønn, derfor er slike operasjoner framhevet som fokuspunkter.

Når faresituasjoner er framhevet, er det i boreprogrammet også beskrevet hvilke tiltak som må gjøres for å unngå eller korrigere disse situasjonene. Den informasjonen bruker borelaget til forberedelser før operasjonene.

 

Læringsmål/Delmål

  • Du skal beskrive sentrale metoder og utstyrsvalg for de mest vanlige boreoperasjonene.
  • Du skal forklare faremomenter og korrigerende tiltak i forbindelse med tripping.
  • Du skal forklare faremomenter og korrigerende tiltak i forbindelse med grunn gass.
  • Du skal beskrive formålet med kjerneboring og kjerneboringsutstyret.

 

Relatert innhold

Faglig