Fagstoff

Boresimulator

Publisert: 15.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Choke manifold. Foto.Choke manifold 

Brønnkontroll handler om to ting: trykk og oppmerksomhet

Mange brønnoperasjoner kan skape en ustabil brønn. De fleste operasjonene er rutineoppdrag som må gjennomføres. Da er det viktig å vite hva som kan skje, følge prosedyrene for operasjonen, og ha full oppmerksomhet mot brønnen.

I grunnopplæringen lærer du hvordan du skal beregne trykk og volum i brønnen. I tillegg lærer du hvordan friksjonstrykket ved sirkulasjon påvirker bunnhullstrykket.

I boresimulatoren brukes denne kunnskapen i praksis, slik at du får øve på å sjekke friksjonstrykket i brønnen, ta en leak off test (LOT) av formasjonen, og håndtere en ustabil brønn med utsirkulering av kick.