Veiledning

Geologiske prosesser i vårt nærområde

Publisert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Geologiske prosesser i vårt nærområdeGeologiske prosesser 

Jorden i endring

Kontinentalforflytning har forårsaket at Norge har vandret fra tropiske områder sør for ekvator til den nordlige halvkulen hvor landet ligger i dag. Samtidig har ytre krefter endret jordens overflate og dannet nye bergarter. Noen av disse ble til reservoarbergart og takbergart for olje- og gassfeltene på norsk sokkel.

Emnet er avgrenset slik at du skal få god oversikt over prosessene som påvirket og dannet grunnlaget for petroleumsindustrien i Norge.

Læringsmål/delmål

  • Du skal forklare platetektonikk-teorien
  • Du skal beskrive ytre og indre krefter som påvirker jordens overflate
  • Du skal drøfte hvordan klima og rekkefølge i prosessene er sentrale for opphavet til reservoar på norsk sokkel