Veiledning

Brønnkontroll på boresimulatoren

Publisert: 15.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Elever ved kontrollpanelet for havbunns-BOP. FotoElever ved Subsea BOP kontrollpanel  

Praktiske øvelser i boresimulator skal bidra til økt forståelse i emnet brønnkontroll.

Øvelser på boresimulator

I teorien om brønnkontroll lærer du hvordan du skal beregne ulike verdier for trykk og volum i brønnen. I simulatoren får du en mulighet til å praktisere brønnkontroll og observere hvordan trykkene utvikler seg i brønnen og på overflaten.

Disse øvelsene tar for seg friksjonstrykk, bunnhullstrykk og utsirkulering av kick i brønnen for å gjenopprette primærbarrieren.

Læringsmål/delmål

  • Du skal forklare hvordan trykk på overflaten kan påvirke brønnens stabilitet.
  • Du skal beskrive prosedyrene for friksjonstest, LOT og drillers metode.
  • Du skal beregne bunnhullstrykk i ulike situasjoner.