Fagstoff

Emner i geologi for brønnteknikk

Publisert: 09.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Oversikt over emnene i petroleumsgeologien. Illustrasjon.Oversikt over emnene i petroleumsgeologien

Emner i geologi for brønnteknikk

Geologi er per definisjon læren om alt som har med jordens dannelse, oppbygning og utvikling å gjøre.

Vi har valgt ut emner som er sentrale i forbindelse med dannelse av olje og gass, samt oljefeller på norsk sokkel.

Målet med dette emnet er å bli kjent med hvordan olje og gass dannes og fanges i bergarter langt under jordens overflate. Forståelsen av geologien er viktig i emnene som beskriver boring, brønnservice og brønnkontroll.