Fagstoff

Informere eller underholde?

Publisert: 18.06.2009, Oppdatert: 20.06.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Personer med forskjellige elektroniske medier 

Mediene har en viktig rolle å fylle i demokratiet vårt. Gjør de jobben sin eller er de mest opptatt av å tjene penger på å selge underholdning?

Demokrati betyr folkestyre. Deltakelse i demokratiet betyr først og fremst at vi diskuterer åpent og offentlig hvordan ting skal gjøres, og vi stemmer folk inn i posisjoner der avgjørelser skal tas på våre vegne.

Offentlige diskusjoner foregår i stor grad i media. Her kan alle delta, uansett alder. Stemmegiving foregår ved politiske valg, som stortingsvalg og kommunevalg. Her kan du delta når du har fylt atten.

For at vi skal kunne delta i demokratiet, trenger vi informasjon om de sakene som vi skal ta stilling til. Og vi trenger at noen undersøker om personer med politisk makt gjør jobben sin. Her har mediene en viktig rolle.

Problemstilling:

Gir mediene oss den informasjonen vi trenger for å delta i demokratiet?