Læringssti

Publisert: 02.02.2017, Oppdatert: 10.04.2017
Varighet: 3t
Seismisk letemetode

Leting og datatinnsamling

I denne læringsstien skal vi se nærmere på hvilke metoder som brukes for å samle inn data når man utforsker felt for leteboring.

 

 

Når du har gjennomført denne læringsstien, kan du

  • beskrive de ulike metodene som brukes til kartlegging av berggrunnen
  • forklare hvordan innsamlede data analyseres for å planlegge videre leteaktiviteter
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti