Fagstoff

Trykk og volum

Publisert: 09.01.2017, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Trykk i brønn og formasjon. Illustrasjon.  

Kompetansemål

«vurdere trykk og trykkendring i ein brønn og i brønnteknisk utstyr og kunne rekne trykk og volum i brønnen»

I brønnen brukes væske som barriere mot innstrømning fra reservoaret, og til å drepe brønnen. Væsken kan være boreslam, drepevæske eller kompletteringsvæske. Væsken som er olje– eller vannbasert blandes med tilsetningsstoff som øker egenvekten (densitet) slik at den utøver et trykk mot formasjonen. Jo høyere densitet, jo høyere trykk virker i brønnen.

Når vi skal blande væske, må vi både kunne beregne hvor stort volum vi trenger, og trykket som væsken skal ha for å passe til trykket i formasjonen.

Når vi sirkulerer væsken inn i brønnen, oppstår det friksjonstrykk som vi også skal ta hensyn til for å opprettholde brønnkontroll.

I dette emnet lærer vi om volum- og trykkberegning.