Oppgave: Repetisjon

Hva kan du nå om fortelleteknikker i skrevet tekst?

Publisert: 07.12.2016, Oppdatert: 28.02.2017