Læringssti

Publisert: 30.11.2016, Oppdatert: 28.02.2017
Varighet: 3t
Perforeringssekvens

Cased hole med perforering

 

 

Cased-hole-komplettering er løsninger der man bruker sementert liner gjennom reservoaret. I lineren kan vi perforere og installere annet utstyr, både for soneisolering og sandkontroll. Dette emnet dekker perforeringsutstyr og prosedyrer for perforering.

 

Sandkontroll og soneisoleringsutstyr omtales kun i emnet åpent-hull-komplettering.

 

Alt arbeid med eksplosiver krever gode forberedelser og god oversikt. Perforeringsjobber utføres av serviceselskaper i samarbeid med personalet på riggen. Utarbeidelse av arbeidstillatelse (AT) og SJA er nødvendig for at alle involverte skal bli oppmerksomme på farene ved slikt arbeid, og på ansvarsfordelingen.

Lagring, sammenskruing, kjøring og trekking av perforeringsutstyr skal gjøres i avsperret område og varsles på høyttalersystemet om bord.

 

Læringsmål/delmål

  • Du skal beskrive utstyret som brukes til perforering i brønnen.
  • Du skal vurdere hvilken kompletteringsløsning som passer til ulike reservoarbeskrivelser.
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti