Læringssti

Publisert: 30.11.2016, Oppdatert: 15.05.2017
Varighet: 3t
Perforeringssekvens

Cased hole med perforering

I denne læringsstien skal vi se på perforeringsutstyr og prosedyrer for perforering.

 

Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du kunne

 

  • beskrive utstyret som brukes til perforering i brønnen
  • vurdere hvilken kompletteringsløsning som passer til ulike reservoarbeskrivelser

 

(Velg side for å se tittel)
Start læringssti