Veiledning

Liner og perforering i reservoarsonen

Publisert: 22.11.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Avfyring av skudd i brønn. Illustrasjon.  

Cased-hole-komplettering er løsninger der man installerer og sementerer liner gjennom reservoaret. Når lineren er perforert kan vi installere annet utstyr, både for soneisolering og sandkontroll. Dette emnet dekker perforeringsutstyr og prosedyrer for perforering.

Sandkontroll og soneisoleringsutstyr omtales i emnet Åpent-hull-kompletteringer.

Alt arbeid med eksplosiver krever gode forberedelser og god oversikt. Perforeringsjobber utføres av serviceselskaper i samarbeid med personalet på riggen. Utarbeidelse av arbeidstillatelse (AT) og SJA er nødvendig for at alle involverte skal bli oppmerksomme på farene ved slikt arbeid, og på ansvarsfordelingen.

Lagring, sammenskruing, kjøring og trekking av perforeringsutstyr skal gjøres i avsperret område og varsles på høyttalersystemet om bord.

Læringsmål/delmål

  • Du skal beskrive utstyret som brukes til perforering i brønnen.
  • Du skal vurdere hvilken kompletteringsløsning som passer til ulike reservoarbeskrivelser.