Fagstoff

Produksjonsproblemer

Publisert: 05.10.2016, Oppdatert: 19.07.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

4D-seismikk viser endringer i reservoaret. Illustrasjon.4D-seismikk viser endringer i reservoaret 

Produksjonen i et reservoar faller over tid. Med gode kompletteringsvalg og brønnservice kan vi få produksjonen av olje og gass til å vare lenger. 

I starten produseres olje og gass med høye rater. Når maks rate er nådd, produseres det til det ikke lenger er trykkstøtte i reservoaret. Da er feltet tomt for produksjonsenergi, og rester av olje og gass i reservoaret blir liggende igjen.

For å forlenge produksjonstiden og trekke mest mulig ut av reservoaret kan noen reservoar støttes av vann- og gassinjeksjon, og andre støttes av pumper som er installert i kompletteringen i brønnen.

Utviklingen i reservoaret overvåkes ved hjelp av seismiske endringsdata, såkalt 4D-seismikk.

I dette emnet ser vi på årsaker til at produksjonen faller over tid, og hvilke tiltak som kan gjøres for å hindre eller redusere problemene.