Veiledning

Tidsrelaterte endringer i reservoaret

Publisert: 20.09.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
  • Vanngjennom- brudd

  • Vanninjeksjon

  • Gassløft

  • Nedihullspumper (ESP)

Produksjonsutvikling. Illustrasjon.  

I løpet av de årene det tar å produsere olje og gass fra reservoaret, vil det skje så store endringer at det kan forårsake både vanngjennombrudd, sandproduksjon og kollaps i enkelte soner.

For å holde produksjonen av olje og gass gående så lenge som mulig, velger vi å gjøre korrigerende tiltak i planleggingen av kompletteringen, underveis i form av brønnservice-oppdrag og som re-komplettering med nye løsninger.

Læringsmål/Delmål

  • Du skal beskrive årsaker til tidsrelaterte endringer i reservoaret.
  • Du skal forklare hvilke løsninger og tiltak som kan forlenge den produktive tiden i brønnen og feltet.