Veiledning

Åpent-hull-kompletteringer

Publisert: 05.09.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
  • Ingen sementering i reservoarsonen

  • Størst mulig innstrømnings- areal

  • Screen i åpent hull

  • Gruspakking

Nedre komplettering. Illustrasjon. 

Åpent-hull-komplettering er definert som løsninger der man ikke bruker sementert liner gjennom reservoaret. Man kan likevel installere mye annet utstyr, både for soneisolering og sandkontroll.

Åpent-hull-komplettering

Den teknologiske utviklingen har gjort det mulig å bore horisontale brønner som går mer enn 10 000 meter ut fra startpunktet. Man skulle tro at disse brønnene trenger mye utstyr til støtte for formasjonen for å hindre kollaps, men slik er det ikke. Bergartene som fungerer som reservoar, er sterke og kan stå alene uten problem. Det åpner opp muligheten til å få størst mulig innstrømningsareal inn i brønnen fra reservoaret.

En åpent-hull-komplettering kan inneholde slotted liner, screen liner, soneisoleringsutstyr og screen med gruspakke på utsiden. Det er også mulig med mange andre løsninger, de er vanligvis tilpasset både reservoaret og budsjettene.

Læringsmål/delmål

  • Du skal beskrive ulike åpent-hull-kompletteringer, utstyret som brukes, og hvilken hensikt utstyret har i brønnen.
  • Du skal vise formasjons-forståelse gjennom valg av tilpasset løsning ut fra formasjons- og borehullstatus og samtidig oppnå optimal reservoarutnyttelse.