Oppgave

Andre verdenskrig i Norden

Publisert: 24.08.2016 (08:22), Oppdatert: 13.09.2016 (12:41)

Finske skitropper under vinterkrigen mot Sovjetunionen, vinteren 1939-40. Foto.  

Les om Norden under andre verdenskrig før du svarer på oppgavene.


NB! Disse oppgavene krever litt ekstra av deg, og du må også finne informasjon selv.

Oppgave 1 Sverige

Mange syntes både under og etter krigen at svenskene hadde vært altfor tyskvennlige, og at de burde gjort mer for å hjelpe nordmenn og dansker.


Finn ut mer om grunnene til at svenskene førte sin nøytralitetspolitikk som de gjorde. Hadde de noe annet valg?

 

Oppgave 2 Finland

Finnene var allierte med tyskerne under store deler av krigen. Skriv en artikkel om dette og hvordan situasjonen utviklet seg i Finland under krigen.

 

Spørsmål du kan forsøke å svare på i artikkelen din, kan være:

  • Hva skjedde etter at finnene kapitulerte i 1944?
  • Hvordan var synet på Finland her i Norge?
  • Hva var grunnlaget for Vinterkrigen, og hva fikk den å si for nordisk samarbeid.
  • Hvilken hjelp fikk finnene i forsvarskrigen mot Sovjetunionen?
 

Oppgave 3 Danmark

  1. Finn de viktigste likhetstrekk og forskjeller mellom motstandskampen i Norge og i Danmark.
  2. Hva var de viktigste forskjellene mellom de danske og de norske politikernes holdning til okkupasjonsmakten?
  3. Danmark sendte 12 000 frivillige soldater til å delta på tysk side i kampene på østfronten. Finn ut mer om skjebnen til disse frontkjemperne.
 

Oppgave 4 Island

  1. Finn ut mer om konvoiene i Atlanterhavet og hvilken rolle basene på Island spilte i denne trafikken.
  2. Amerikanerne nedla sin base på Keflavik i 2006, men tok den i bruk igjen i 2016. Hva er bakgrunnen for det?
 
Relatert innhold