Fagstoff

Automatiserte systemer

Publisert: 09.08.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Automatisert rørhåndtering. Illustrasjon.  

Kompetansemål:

«forklare oppbygginga av og verkemåten til dei vanlegaste hydrauliske, pneumatiske og elektriske anlegga på overflate- og havbotnanlegg»

I boremodulen fjernopereres mesteparten av utstyret ved hjelp av automatiserte hydraulikksystemer.
I dette emnet ser vi nærmere på hvordan borerør håndteres gjennom modulen og tar en nærmere kikk på virkemåten og vedlikeholdskrav til noe av det hydrauliske utstyret i boremodulen.