Veiledning

HMS i bedriften

Publisert: 08.08.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
  • HMS-kultur i en gruppe

  • Livslang læring

  • Forståelse av egen rolle

Prosessmodell. Grafikk.  

Myndighetene stiller tydelig krav til operatørselskapet om ansvar for helse, sikkerhet og miljø.

Alle bedriftene på norsk sokkel deltar i ansvarsfordeling på en slik måte at man ikke kan skylde på andre om noe går galt. For at du som arbeidstaker skal medvirke til en sikker arbeidsplass, blir du pålagt grunnopplæring og kursdeltakelse i bedriften din.

Bedriftens fokus på HMS påvirker din sikkerhet, og din holdning til HMS pvirker din egen og andres sikkerhet.

Du blir aldri ferdig utdannet innen HMS.

I dette emnet ser vi på bedriftenes forhold til HMS.

Læringsmål/delmål:

  • Du skal forklare ansvarsfordelingen som gjelder for helse, miljø og sikkerhet på norsk sokkel.
  • Du skal kjenne til bedriftenes HMS-krav til deg som ansatt.
  • Du skal beskrive din rolle innen HMS-arbeid.