Fagstoff

HMS-kultur

Publisert: 09.08.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Beredskapslager. Foto.  

HMS-kultur handler om hvordan mennesker i en gruppe forstår og etterlever reglene som gjelder for helse, miljø og sikkerhet i privatlivet, bedriften og samfunnet.

En god holdning og respekt for regler og lover kan bidra til at ukultur forvinner fra gruppen. Derfor satser bedriftene og myndighetene på god opplæring, repetisjon og observasjon innen de reglene som gjelder.

Kompetansemål:

"arbeide på ein måte som tek omsyn til eigen og andre sin tryggleik og helse etter gjeldande regelverk"

"arbeide på ein måte som tek omsyn til det ytre miljøet etter gjeldande regelverk"

I HMS-K-faget vil vi tilnærme oss arbeidslivets regler og prosedyrer på en realistisk måte. Vi bruker eksempler fra arbeidslivet offshore og inkluderer henvisninger til prosedyrer, skjema og regelverk som skal brukes. Det er lagt inn interaktive animasjoner som inviterer til samtale om og refleksjon over hendelsene som er beskrevet.

Hensikten med HMS-K-faget er å bevisstgjøre yrkesutøvere om hvor viktig egen holdning til prosedyrer og regler er for sikkerheten til kolleger, utstyr og miljø.