Læringssti

Publisert: 07.07.2016, Oppdatert: 28.02.2017
Varighet: 3t
HMS og lover: Politikere på Sleipner

Lover og forskrifter

Arbeidet på norsk sokkel regnes som sikkert fordi det er godt regulert gjennom lover, forskrifter og felles standard.

 

I dette emnet ser vi hvordan lover og forskrifter virker sammen med en felles standard for arbeid og utstyr på norsk sokkel. Selv om det er utarbeidet en egen petroleumslov, er aktivitetene også underlagt arbeidsmiljøloven og forurensningsloven.

Du blir kjent med ansvarsfordeling og hva som er ditt bidrag til en sikker arbeidsplass.

 

Læringsmål/delmål

  • Du skal beskrive strukturen i regelverkhierarkiet.
  • Du skal beskrive hvilke områder forskriftene regulerer.
  • Du skal forklare unntak fra arbeidsmiljøloven som er sentrale for arbeid på norsk sokkel.
  • Du skal drøfte din rolle i forhold til lover og regler.
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti