Fagstoff

Identitet

Publisert: 25.08.2010, Oppdatert: 26.08.2015
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Instante

Å etablere en egen identitet er viktig. Kjønn, alder og kulturelle forhold spiller inn i vår identitetsfortåelse. Gjennom ungdomskulturen skapes ofte nye utrykk gjennom klær, holdninger og politiske standpunkt som grupper identifiserer seg med.

"Det er større forskjell innen det enkelte kjønn enn kjønnene i mellom."

Ivy Compton-Burnett

 

 

Trist tenåring. Foto. Mange tenåringer synes det er vanskelig å finne sin identitet.
Opphavsmann: ooOJasonOoo
  

Tenk over:
Hvem er jeg?

 

Identitetsskjema. Illustrasjon. Identitet
Opphavsmann: Jan Erik Auen
   

Hvem er du?

Du er et unikt individ med en rekke personlige egenskaper. Selv om vi likner på hverandre som mennesker, med ører, klær og skjeve tenner, føler vi oss som individer, forskjellig fra alle andre. Men hva er det som former oss og gjør oss til den vi er? Er det de genene vi arver fra foreldrene og familien vår, eller er det forholdene vi vokser opp under, som hjemsted, familie, venner og skole? Det er summen av arv og miljø som sammen danner din identitet.

Hva former din identitet?

Vi er alle utstyrt med et sett gener som danner grunnlaget for vårt utseende, og kan spille en rolle i utvikling av personlige egenskaper. Men vi har alle en egen "livshistorie", som gjør oss til den vi er i dag, og framtiden kan alltid formes av de mulighetene vi får, og de valgene vi gjør selv.

Jente i rosa klær. Foto. Det første identitetsmerke er kjønn. Foreldre fremhever ofte kjønnsforskjeller ved hjelp av klær.
Fotograf: Sara Johannessen
 

Det første identitetsmerket som iøynefallende tilfaller oss som individ, er kjønn. Foreldre framhever kjønnsforskjellene ved hjelp av klær som gjør det tydelig om det er snakk om en jente- eller guttebaby, for eksempel gjennom å velge rosa til jenter og blått til gutter. De fleste små barn er veldig bevisste sin egen kjønnstilhørighet.

I engelsk språkbruk skiller man mellom biologisk kjønn (sex) og sosialt kjønn (gender). Begrepet sosialt kjønn framhever kjønn som en sosial konstruksjon. Mens biologien deler kjønn i hankjønn og hunkjønn, avhenger sosialt kjønn av hva samfunnet til enhver tid tillegger maskuline og feminine egenskaper. Sosialt kjønn er slik sett kulturskapt og definert innenfor det samfunnet man lever i.

Et annet forhold som kan påvirke din identitet, er din egen alder. Et barn former sin identitet fram mot ungdomstiden. Gjennom tenårene frigjøres barnet fra sine foreldre og får mer ansvar. Samfunnets forventning til den aldersgruppa du befinner deg i, spiller nok en rolle, siden man ofte identifiserer seg med individer på samme alder. Likevel, du står alene med å ta de valgene som påvirker din egen identitetsforståelse.

Vi former vår egen identitet gjennom å velge hvem vi skal være venner med, hvilke aktiviteter vi ønsker eller ikke ønsker å holde på med, gjennom utdanning og etter hvert jobb. Vi opplever oss selv som selvstendige og unike mennesker som har mulighet til å forme oss selv, til å etablere en egen identitet, gjennom klesvalg, frisyre, handlinger og holdninger. 

Oppgaver

Generelt