Fagstoff

Nedre komplettering

Publisert: 15.06.2016, Oppdatert: 20.07.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Nedre komplettering. Illustrasjon.   


Emnet nedre komplettering beskriver ulike løsninger som velges for å oppnå best mulig drenering av reservoaret, og det utstyret som installeres i reservoarsonen.

Nedre komplettering handler om valg av utstyr og løsninger som skal bidra til et langt og effektivt produksjonsliv fra hver brønn. Løsningen som velges, må ha riktig pris og varighet i forhold til forventet produksjon. Her er det snakk om investering og gevinst.