Læringssti

Publisert: 16.06.2016, Oppdatert: 28.02.2017
Varighet: 3t
Multilaterale brønner

Multilaterale brønner

Multilaterale brønner og smarte løsninger brukes for å oppnå best mulig drenering av reservoaret. Teknologien som brukes i dag, er en videreutvikling fra horisontal boring og sidestegsboring. 

 


Hovedmålet i dette emnet er at du blir kjent med begrepene som brukes, og hva som er fordelene med disse løsningene. Emnet er et fordypningsområde.

 

Forkunnskaper

For å få med deg innholdet i dette emnet er det viktig at du forstår emnene boring og komplettering, og at du er godt kjent med utstyret som brukes for vanlige brønner.

 

Læringsmål/delmål

  • Du skal beskrive forskjellen på en horisontal brønn og en multilateral brønn.
  • Du skal forklare hvordan en lateral kan startes og ferdigstilles.
  • Du skal beskrive hvilket utstyr som gjør en brønn «smart».
  • Du skal gjøre rede for hvorfor multilaterale og smarte brønner brukes.
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti