Veiledning

Multilaterale og smarte brønner

Publisert: 08.06.2016, Oppdatert: 07.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
 • Boring av lateraler

 • Komplettering av lateraler

 • «Smart» teknologi i brønnen

Multilaterale brønner. Illustrasjon.   

Multilaterale brønner og smarte løsninger brukes for å oppnå best mulig drenering av reservoaret. Teknologien som brukes i dag, er en videreutvikling fra horisontal boring og sidestegsboring. 

Hovedmålet i dette emnet er at du blir kjent med begrepene som brukes, og hva som er fordelene med disse løsningene. Emnet er et fordypningsområde.

Forkunnskaper

For å få med deg innholdet i dette emnet er det viktig at du forstår emnene boring og komplettering, og at du er godt kjent med utstyret som brukes for vanlige brønner.

 

Læringsmål/delmål

 • Du skal beskrive forskjellen på en horisontal brønn og en multilateral brønn.
 • Du skal forklare hvordan en lateral kan startes og ferdigstilles.
 • Du skal beskrive hvilket utstyr som gjør en brønn «smart».
 • Du skal gjøre rede for hvorfor multilaterale og smarte brønner brukes.