Læringssti

Publisert: 31.05.2016, Oppdatert: 10.04.2017
Varighet: 3t
Sementeringssløyfe

Sementeringsutstyr

I denne læringsstien skal vi se nærmere på utstyr for miksing av sement og sirkulasjonssløyfen sementen går gjennom.

 

Før du begynner på stien, bør du forstå hvordan en brønn bygges med casing og sementering. Du bør også kjenne til slammets sirkulasjonssløyfe fra pumper via stand pipe manifold til brønnen.

 

Til dette emnet passer det fint at du også studerer innholdet i emnet Sementering.

 

Når du har gjennomført denne læringsstien, kan du

  • navngi hovedkomponentene i sementeringsutstyret
  • beskrive komponentenes oppgave og virkemåte
  • beskrive sementens vei fra bulk til brønn
  • forklare sammenhengen mellom helse og miljø og lukkede systemer for sementmiksing
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti