Fagstoff

Brønnsikringsutstyr for boring

Publisert: 11.05.2016, Oppdatert: 18.05.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Collage av ventiler. Illustrasjon.Brønnsikringsventiler. 

Kompetansemål

"drøfte oppbygginga av og verkemåten til ulike typar barrierar"

Boreslammet i brønnen er primærbarrieren. Sekundærbarrieren, som alltid skal være til stede, er ventiler som kan stenges for å sikre det ytre miljøet. Ventilene skal kunne stenge både på innsiden av borestrengen og på utsiden av borestrengen.

I dette emnet skal du bli kjent med BOP, IBOP, Kelly Cock. Vi ser på oppbygningen, virkemåten, plasseringen og kravene som er gitt til utforming og testing av BOP.