Læringssti

Publisert: 11.05.2016, Oppdatert: 28.02.2017
Varighet: 3t
Barrierer for brønnen

Brønnsikringsutstyr

Det er lovpålagt å ha minst to adskilte barrierer for brønnen under boring og vedlikeholdsarbeid. I brønnen er væsken primærbarriere og på overflaten er ventiler i BOP og borestrengen sekundærbarriere mot uønsket utstrømning.
 

Brønnbarrierene forhindrer formasjonsvæske fra å strømme inn i brønnen og opp til riggen. Det er lovpålagt å ha minst to adskilte barrierer under boring og ved vedlikeholdsarbeid i produksjon og injeksjonsbrønner. Disse barrierene skilles som primær og sekundær barriere.
 

Når man borer en brønn, sørger slamvekten for at det ikke strømmer olje eller gass inn i brønnen. Da fungerer slammet som primær barriere. Dersom slammet blir for lett, kan brønnen komme ut av kontroll (kick), noe som i verste fall føre til en utblåsing (blow out). Det er derfor nødvendig med en sekundær barriere for å kunne kontrollere brønnen.  

Den sekundære barrieren er BOP (Blow Out Preventer) som er plassert på brønnhodet, og IBOP og kelly cock som er installert i top drive og/eller i toppen av borestrengen.

BOP stenger ringrommet på utsiden av borestrengen, IBOP og kelly cock stenger innvendig i borestrengen.

I dette emnet skal vi se på hensikten og virkemåtene til de sekundære barrierene.

 

Forkunnskaper

Du bør kjenne til brønnbygging med casing-program og forstå hvordan slam (væske) fungerer som primærbarriere.

 

Læringsmål/delmål

  • Du skal navngi de ulike barrierene som brukes under bore- og brønnarbeid.
  • Du skal beskrive hvilke barrierer som virker på ringrommet, og hvilke som virker innvendig i borestrengen.
  • Du skal forklare hvordan barriere-elementene fungerer.

 

(Velg side for å se tittel)
Start læringssti