Fagstoff

Brønnbarrierer

Publisert: 28.04.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • BOP

  • Annular

  • Ram

  • IBOP

  • Kelly Cock

Barrierer for brønnen. Illustrasjon.    

Det er lovpålagt å ha minst to adskilte barrierer for brønnen under boring og vedlikeholdsarbeid. I brønnen er væsken primærbarriere og på overflaten er ventiler i BOP og i borestrengen sekundærbarriere mot uønsket utstrømning.

Brønnbarrierene forhindrer formasjonsvæske fra å strømme inn i brønnen og opp til riggen. Det skal være minst to adskilte barrierer under boring og ved vedlikeholdsarbeid i produksjon og injeksjonsbrønner. Disse barrierene skilles som primær og sekundær barriere.

Når man borer en brønn, sørger slamvekten for at det ikke strømmer olje eller gass inn i brønnen. Da fungerer slammet som primær barriere. Dersom slammet blir for lett, kan brønnen komme ut av kontroll (kick), noe som i verste fall føre til en utblåsing (blow out). Det er derfor nødvendig med en sekundær barriere for å kunne kontrollere brønnen.  

Den sekundære barrieren er BOP (Blow Out Preventer) som er plassert på brønnhodet, og IBOP og kelly cock som er installert i top drive og/eller i toppen av borestrengen.

BOP stenger ringrommet på utsiden av borestrengen, IBOP og kelly cock stenger innvendig i borestrengen.

I dette emnet skal vi se på hensikten og virkemåtene til de sekundære barrierene.

Forkunnskaper

Du bør kjenne til brønnbygging med casing-program og forstå hvordan slam (væske) fungerer som primærbarriere.

Læringsmål/delmål

  • Du skal navngi de ulike barrierene som brukes under bore- og brønnarbeid.
  • Du skal beskrive hvilke ventiler som virker på ringrommet, og hvilke som virker innvendig i borestrengen, og hvordan ventilene fungerer.
  • Du skal vurdere hvilke ventiler som kan brukes i ulike situasjoner.