Oppgave: Repetisjon

Repetisjonsoppgaver: Norsk etterkrigstid

Publisert: 01.06.2016 (11:27)

Einar Gerhardsen i NRK-studio i 1951  

 

Gjennom arbeidet med politiske og økonomiske utviklingstrekk etter 2. verdenskrig i Norge kan disse oppgavene være nyttige å besvare.

 

 

Oppgaver

  1. Hvordan ble gjenreisningen av Norge gjennomført de første etterkrigsårene?
  2. Hva var bakgrunnen for norsk Nato-medlemskap?
  3. Hvilke faktorer var sentrale i den norske blandingsøkonomien?
  4. Hvilke grunnprinsipper ligger bak utviklingen av velferdsstaten i Norge?
  5. Hva handlet den borgerlige kritikken av Kings Bay-ulykken om?
  6. Hva gikk nyliberalismens kritikk ut på?
  7. Hvilke virkninger fikk nyliberalistiske økonomiske tiltak?
  8. Hvilke argumenter har vært avgjørende for Norges nei til EF/EU i 1972/1994?