Veiledning

Sementeringsutstyret offshore

Publisert: 25.05.2016, Oppdatert: 07.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
 • Tørrsement

 • Støvsamler

 • Miksestasjon

 • Sementpumpe

 • Sementhode

Sementering flytskjema. Illustrasjon.  

Sement tas om bord som tørrstoff i store lagringstanker. Fra tankene føres tørrstoffet over til miksestasjonen der tørrstoff blandes med miksevann og tilsetningsstoff. Derfra pumpes sementen til stand pipe manifold og sementhodet som er montert på toppen av enten casing eller drill pipe.

I emnet Sementeringsutstyr får du innsikt i utstyret som brukes til miksing av sement, og sirkulasjonssløyfen sementen går gjennom.

Hovedmålet i dette emnet er at du kjenner til utstyret som brukes til transport og miksing av sement.

Forkunnskaper

Du bør forstå hvordan en brønn bygges med casing og sementering. Du bør kjenne til slammets sirkulasjonssløyfe fra pumper via stand pipe manifold til brønnen.

Parallellkunnskap

Til dette emnet passer det fint at du også studerer innholdet i emnet Sementering der du får innsikt i sementsammensetning, generelle sementeringsprosedyrer og prosedyrer for topluggssementering.

 

Læringsmål/delmål

 • Du skal navngi hovedkomponentene i sementeringsutstyret.
 • Du skal beskrive komponentenes oppgave og virkemåte.
 • Du skal beskrive sementens vei fra bulk til brønn.
 • Du skal forklare sammenhengen mellom helse og miljø, og lukkede systemer for sementmiksing.