Ekstern ressurs: Interaktivt

Tankekart: Den første industrielle revolusjon

Publisert: 13.04.2016 (13:25)