Fagstoff

Fjernoperert rørhåndtering

Publisert: 20.04.2016, Oppdatert: 06.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
 • Automatisk rørhåndtering

 • Top drive

 • Heisespill

 • Vedlikehold

Innvendig i borebua. Foto.  

Rørhåndtering offshore er automatisert og fungerer i samspill mellom rørhåndteringskraner, heisespill, top drive og sammenskruing. Utstyret fjernopereres fra borebua og daglig tilsyn og vedlikehold bidrar til effektiv drift.

Håndtering av bore- og kompletteringsstrengen

Borerør, casing og kompletteringsutstyr må driftes og måles på lengde (tally) før det kan kjøres inn i brønnen. Dette gjøres som regel på pipe deck (rørdekk).

Når rørene er sjekket og godkjent for bruk, er man klar for å flytte rørene inn i boreriggen for å bygge rørene sammen til stand eller direkte til en arbeidsstreng.

For å få rørene inn til boredekk brukes automatisert rørhåndteringsutstyr som styres fra et fjernoperert panel, ofte i borebua, men det kan også styres fra et mobilt panel. Rørhåndteringsutstyret finnes både på pipe deck og inne på boredekk.

Når rørene skal inn og ut av brønnen, kjøres de med heisespill eller ramrigg. Sammenskruing av rørene skjer med en momenttang, og den kan være montert i top drive eller på boredekk

Det samme rørhåndteringsutstyret kan brukes for å håndtere borerør, casing og kompletteringstreng, man bytter kun dimensjon på gripflatene i utstyret. 

I denne læringsstien ser vi nærmere på utstyret som brukes for å håndtere casing, borestrengen og kompletteringsstrengen. Vi skal også se på hvordan krav til fjernoperering av utstyret har bedret sikkerheten for personell i operasjonen.

Læringsmål/delmål

Håndtering av rør inn og ut av brønnen

 • Du skal kjenne til heisespillet og hvilken oppgave top drive har.
 • Du skal beskrive hvordan top drive virker og fungerer sammen med det andre rørhåndteringsingutstyret i boreriggen.
 • Du skal forklare vedlikeholdsoppgaver som er vanlige på top drive og rørhåndteringsutstyret på boredekk.

Rørhåndtering på rørdekk og boredekk

 • Du skal kjenne til utstyret som brukes til rørhåndtering fra rørdekk til boredekk.
 • Du skal beskrive hvordan de ulike komponentene fungerer i operasjonen.
 • Du skal forklare hvordan automatisert rørhåndtering bidrar til effektiv og sikker operasjon.