Læringssti

Publisert: 02.03.2016, Oppdatert: 28.02.2017
Varighet: 3t
Aasta Hansteen feltutbygging

Trykkfall i reservoaret og brønnen

I denne læringsstien ser vi nærmere på trykket i reservoaret som energikilde til produksjonen, hvilke faktorer som skaper trykkfall, og hvordan trykkfall kan redusere utvinningsgraden i feltet.

 

Før du begynner på stien, bør du kjenne til ulike reservoarbergarter og felledannelse. Du bør også ha kjennskap til hydrostatisk trykk, friksjonstrykk og sammenhengen mellom permeabilitet og strømning.
 

 

Strømning og trykkfall i reservoar

Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du kunne

  • beskrive dannelsen av og størrelsen på opprinnelig trykk i reservoaret
  • skissere trykkutvikling fra reservoar til brønn og navngi trykkene på to punkter i skissen
  • beskrive trykkutvikling i reservoar og nærbrønnområdet ved strømning (produksjon)
  • forklare trykkoppbygning i reservoaret ved produksjonsstans
     

Trykkfall i brønn

Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du kunne

  • beskrive årsakene til trykktapet som oppstår i brønnen fra reservoar til brønnhodet
  • forklare hvordan trykkfall kan forhindres eller minimeres ved god planlegging av kompletteringsløsning
  • forklare ulikhetene i trykkfall i to forskjellige kompletteringsløsninger i reservoarsonen (perforert og åpent hull)
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti