Læringssti

Publisert: 02.03.2016, Oppdatert: 28.02.2017
Varighet: 3t
Aasta Hansteen feltutbygging

Trykkfall i reservoaret og brønnen

Reservoartrykket dannes over millioner av år. Når vi starter produksjon av olje og gass, tappes også trykkenergien ut av reservoaret.
 

I dette emnet ser vi nærmere på trykket i reservoaret som energikilde til produksjonen, hvilke faktorer som skaper trykkfall, og hvordan trykkfall kan redusere utvinningsgraden i feltet.

 

Forkunnskaper

Du bør kjenne til ulike reservoarbergarter og felledannelse. Du bør også ha kjennskap til hydrostatisk trykk, friksjonstrykk og sammenhengen mellom permeabilitet og strømning.
 

Læringsmål/delmål
 

Strømning og trykkfall gjennom reservoar

  • Du skal beskrive dannelse og størrelse av opprinnelig trykk i reservoaret
  • Du skal skissere trykkutvikling fra reservoar til brønn og navngi trykkene på to punkter i skissen
  • Du skal beskrive trykkutvikling i reservoar og nærbrønnområdet ved strømning (produksjon)
  • Du skal forklare trykkoppbygning i reservoaret ved produksjonsstans
     

Trykkfall i brønn

  • Du skal beskrive årsakene til trykktapet som oppstår i brønnen fra reservoar til brønnhodet
  • Du skal forklare hvordan trykkfall kan forhindres eller minimeres ved god planlegging av kompletteringsløsning
  • Du skal forklare ulikhetene i trykkfall i to forskjellige kompletteringsløsninger i reservoarsonen (perforert og åpent hull)
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti