Læringssti

Publisert: 24.02.2016, Oppdatert: 10.04.2017
Varighet: 3t
Thruster propell

Posisjonering og kompensering

En flytende enhet, rigg eller skip, bruker posisjonering og borestrengkompensering under bore- og brønnoperasjoner. Dynamisk posisjoneringssystem (DP) og kompensering av arbeidsstreng (hiv-kompensering) inngår i "hovedsystemene ombord".
 

I dette emnet omtales hvordan en flytende enhet bruker posisjonering ved hjelp av DP over brønn, og kompensering av borestreng (arbeidsstreng) i forbindelse med ulike brønnoperasjoner.
 

 

Læringsmål/delmål


Posisjoneringssystemer

  • Du skal beskrive ulike metoder som brukes til å posisjonere en flytende enhet over en brønn.
  • Du skal beskrive komponentene som er inkludert i et dynamisk posisjoneringssystem og forklare hvordan disse fungerer sammen.
  • Du skal forklare når og hvorfor DP er bedre enn oppankring av en flytende enhet.

Hiv-kompenseringssystemer

  • Du skal beskrive ulike metoder som brukes for å kompensere arbeidsstrengen mot bølgebevegelser.
  • Du skal forklare hvordan ulike metoder for hiv-kompensering kan kombineres for å få bedre effekt og utnyttelse.
  • Du skal forklare hvordan og hvorfor hiv-kompensering brukes på arbeidsstrengen og hvilke begrensninger som kan påvirke en god kompensering.
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti