Læringssti

Publisert: 23.02.2016, Oppdatert: 28.02.2017
Varighet: 3t
Injeksjonsbrønner

Drivmekanismer for oljeproduksjon

Feltutbygging planlegges i lang tid fra funn er påvist. Noen felt skal utnytte gass som er tilstede i reservoaret og andre felt må bygges ut med injeksjonsbrønner fra starten. Store gassfelt kan også ha olje tilstede som er ønskelig å få ut først. Hvordan skal vi optimalisere produksjonen av et reservoar?

I dette emnet skal du lære om hvordan oljen drives fram mot brønnen og de mest brukte tiltakene for å øke drivkreftene i reservoarsonen slik at vi får mest mulig olje ut av reservoaret.

 

Forkunnskap:
 

Du bør ha forståelse for reservoaregenskapene permeabilitet og porøsitet, strukturen i oljefeller og fordeling av gass og væsker i reservoaret før du starter på dette emnet.

 

 

Læringsmål/delmål
 

  • Du skal beskrive de ulike metodene som kan brukes til kunstig drivmekanisme.
  • Du skal beskrive fordeler og ulemper ved de ulike metodene for kunstig driv.
  • Du skal forklare hvor og hvordan de ulike drivmekanismene fungerer som produksjonshjelp.
  • Du skal vurdere ulike optimaliseringsmetoder for å oppnå best mulig utvinningsgrad i feltet.
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti