Veiledning

Reservoartrykk som energikilde til olje- og gassproduksjon

Publisert: 10.02.2016, Oppdatert: 06.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
 • Reservoartrykk

 • Strømnings-regime

 • Trykkfall

 • Utvinningsgrad

Aasta Hansteen oljefelt. Illustrasjon.Aasta Hansteen feltutbygging 

Reservoartrykket dannes over millioner av år. Når vi starter produksjon av olje og gass, tappes også trykkenergien ut av reservoaret.

I dette emnet ser vi nærmere på trykket i reservoaret som energikilde til produksjonen, hvilke faktorer som skaper trykkfall, og hvordan trykkfall kan redusere utvinningsgraden i feltet.

 

Forkunnskaper

Du bør kjenne til ulike reservoarbergarter og felledannelse. Du bør også ha kjennskap til hydrostatisk trykk, friksjonstrykk og sammenhengen mellom permeabilitet og strømning.

Læringsmål/delmål

Strømning og trykkfall gjennom reservoar

 • Du skal beskrive dannelse og størrelse av opprinnelig trykk i reservoaret
 • Du skal skissere trykkutvikling fra reservoar til brønn og navngi trykkene på to punkter i skissen
 • Du skal beskrive trykkutvikling i reservoar og nærbrønnområdet ved strømning (produksjon)
 • Du skal forklare trykkoppbygning i reservoaret ved produksjonsstans

Trykkfall i brønn

 • Du skal beskrive årsakene til trykktapet som oppstår i brønnen fra reservoar til brønnhodet
 • Du skal forklare hvordan trykkfall kan forhindres eller minimeres ved god planlegging av kompletteringsløsning
 • Du skal forklare ulikhetene i trykkfall i to forskjellige kompletteringsløsninger i reservoarsonen (perforert og åpent hull)