Læringssti

Publisert: 23.02.2016, Oppdatert: 28.02.2017
Varighet: 3t
Gelestyrken i slam

Borevæsker, beregning og laboratorieøvelse

I denne læingsstien skal du se nærmere på hvilke egenskaper som er viktige for boreslammets effektivitet, teste ut teorien om borevæskens egenskaper og lage en rapport som dokumentasjon.

 

Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du

  • kunne navngi de ulike typene boreslam som er vanlige i bruk
  • forstå og kunne beskrive hensikten med boreslam og bruksområdet for de ulike typene boreslam
  • kjenne til sammensetningen av de ulike væsketypene med tilsetningsstoffer
  • ha gjennomført laboratorieøvelser og skrevet laboratorierapport fra øvelsene

 

Laboratorierapport

  • Du skal forklare egenskaper (filter, gelestyrke, flytegrense) og riktig valg av væsker for gitte forhold.
  • Du skal forklare betydningen av de ulike egenskapene til borevæskene i forbindelse med brønnkontroll og brønnrensing.
  • Du skal vurdere miljøkonsekvenser for de ulike borevæskene.
  • Du skal rapportere på en måte som viser at vi forstår hva som er slammets oppgaver og virkemidler.
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti