Læringssti

Publisert: 17.02.2016, Oppdatert: 10.04.2017
Varighet: 3t
Flytende offshoreinstallasjoner

Installasjoner for boring og vedlikehold

Installasjoner for boring og vedlikehold deles ofte i to kategorier; rigger som flyter når boringen pågår (halvt nedsenkbar plattform og boreskip) og rigger som midlertidig plasseres på havbunnen og derfor ikke påvirkes av bølgebevegelser (jack-up rigger).

 

De flytende installasjonene kjennetegnes ved at de er flyttbare og transporteres enten for egen motorkraft (maritimt anlegg) eller slepes til lokasjon. Disse er kjent som halvt nedsenkbar rigg (semi-sub) og boreskip.

Installasjonene holdes i posisjon ved hjelp av forankring med ankerkjettinger i havbunnen, eller ved hjelp av et dynamisk posisjoneringssystem (DP-system).
Når riggen posisjoneres ved hjelp av anker, er det nødvendig med spesialskip for å få anker og ankerkjettinger på plass.

Flytende installasjoner må ha kompenseringssystem som regulerer og minimerer effekten av bevegelser fra bølger.

Faste installasjoner står på havbunnen med bein av stål. De som brukes for boring og brønnvedlikehold er i utgangspunktet mobile og kan flyttes fra sted til sted, men under brønnoperasjon står de som fast installasjon.

Jack-up-installasjonen er spesiell fordi den kan slepes til feltet og plasseres på bein på havbunnen der den skal operere. Den kan også plasseres så nær en annen installasjon at den kan fungere som ekstra boremodul.

I denne læringsstien ser vi nærmere på hvilke installasjoner som vanligvis brukes for boring, komplettering og brønnvedlikehold på norsk kontinentalsokkel.

 

Læringsmål/delmål
 

Flytende installasjoner for boring og vedlikehold

  • Du skal beskrive flytende installasjoner (konstruksjon) og hovedbruksområdene for hver av disse.
  • Du skal beskrive modulstrukturen om bord, ventiltre og BOP-plassering, dybdebegrensning.
  • Du skal forklare posisjonering og ankringsmetode, økonomiske hensyn og fordeler/ulemper ved valg av installasjonstype.

 

Fast installasjon for boring og vedlikehold

  • Du skal beskrive jack-up installasjonens konstruksjon og hovedbruksområde.
  • Du skal beskrive modulstrukturen om bord, ventiltre og BOP-plassering, dybdebegrensning.
  • Du skal forklare hvordan riggen plasseres på havbunnen, økonomiske hensyn og fordeler/ulemper ved valg av denne riggen.
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti