Veiledning

Posisjonering og kompensering

Publisert: 21.01.2016, Oppdatert: 06.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
 • Flytende installasjon og skip

 • Dynamisk Posisjonering 

 • Ankring på felt

 • Borestrengs-kompensering

Thruster propell. Foto.  

En flytende enhet, rigg eller skip, bruker posisjonering og borestrengkompensering under bore- og brønnoperasjoner. Dynamisk posisjoneringssystem (DP) og kompensering av arbeidsstreng (hiv-kompensering) inngår i "hovedsystemene ombord".

 

I dette emnet omtales hvordan en flytende enhet bruker posisjonering ved hjelp av DP over brønn, og kompensering av borestreng (arbeidsstreng) i forbindelse med ulike brønnoperasjoner.

 

 

Læringsmål/delmål

Posisjoneringssystemer

 • Du skal beskrive ulike metoder som brukes til å posisjonere en flytende enhet over en brønn.
 • Du skal beskrive komponentene som er inkludert i et dynamisk posisjoneringssystem og forklare hvordan disse fungerer sammen.
 • Du skal forklare når og hvorfor DP er bedre enn oppankring av en flytende enhet.

Hiv-kompenseringssystemer

 • Du skal beskrive ulike metoder som brukes for å kompensere arbeidsstrengen mot bølgebevegelser.
 • Du skal forklare hvordan ulike metoder for hiv-kompensering kan kombineres for å få bedre effekt og utnyttelse.
 • Du skal forklare hvordan og hvorfor hiv-kompensering brukes på arbeidsstrengen og hvilke begrensninger som kan påvirke en god kompensering.