Veiledning

Labøvelse med vannbasert boreslam

Publisert: 17.12.2015, Oppdatert: 06.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Høyviskøst slam. Foto.Gelestyrken i slam 

Test ut teorien om borevæskens egenskaper og lag en rapport som dokumentasjon.
I dette emnet skal vi sjekke densitet, viskositet og andre egenskaper som er viktige for boreslammets effektivitet. Vi skal rapportere på en måte som viser at vi forstår hva som er slammets oppgaver og virkemidler.

Læringsmål/delmål

Boreslam

 • Du skal navngi de ulike typene boreslam som er vanlige i bruk.
 • Du skal beskrive hensikten med boreslam og bruksområdet for de ulike typene boreslam.
 • Du skal beskrive sammensetningen av de ulike væsketypene med tilsetningsstoffer.

Laboratorierapport

 • Du skal gjennomføre laboratorieøvelser med boreslam og skrive laboratorierapport fra øvelsene.
 • Du skal forklare egenskaper (filter, gelestyrke, flytegrense) og riktig valg av væsker for gitte forhold.
 • Du skal forklare betydningen av de ulike egenskapene til borevæskene i forhold til brønnkontroll og brønnrensing.
 • Du skal vurdere miljøkonsekvenser for de ulike borevæskene.