Veiledning

Drivmekanismer for oljeproduksjon

Publisert: 16.12.2015, Oppdatert: 06.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
 • Oljeproduksjon

 • Utvinningsgrad

 • Reservoartrykk

 • Kunstige drivmekanismer

Injeksjonsbrønner. Illustrasjon.  

Feltutbygging planlegges i lang tid fra funn er påvist. Noen felt skal utnytte gass som er tilstede i reservoaret og andre felt må bygges ut med injeksjonsbrønner fra starten. Store gassfelt kan også ha olje som er ønskelig å få ut først. Hvordan skal vi optimalisere produksjonen av et reservoar?

I dette emnet skal du lære om hvordan oljen drives fram mot brønnen og de mest brukte tiltakene for å øke drivkreftene i reservoarsonen slik at vi får mest mulig olje ut av reservoaret.

Forkunnskap:

Du bør ha forståelse for reservoaregenskapene permeabilitet og porøsitet, strukturen i oljefeller og fordeling av gass og væsker i reservoaret før du starter på dette emnet.

Læringsmål/delmål

 • Du skal beskrive de ulike metodene som kan brukes til kunstig drivmekanisme.
 • Du skal beskrive fordeler og ulemper ved de ulike metodene for kunstig driv.
 • Du skal forklare hvor og hvordan de ulike drivmekanismene fungerer som produksjonshjelp.
 • Du skal vurdere ulike optimaliseringsmetoder for å oppnå best mulig utvinningsgrad i feltet.