Veiledning

Borevæsker som brukes på norsk sokkel

Publisert: 18.11.2015, Oppdatert: 06.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
 • Borevæskens sammensetning

 • Borevæskens funksjoner

 • Laboratorie- øvelse

 • Ytre miljø

Funneltest av slam. Foto.  

Når man borer en brønn, er man avhengig av at borevæsken fungerer som den skal. I planleggingsfasen utarbeides et boreprogram og et borevæskeprogram. Borevæsken som velges skal oppfylle alle krav til miljøsikkerhet, brønnkontroll og brønnrensing.

Et borevæskeprogram forklarer hvilke spesifikasjoner borevæsken skal ha i de ulike seksjonene. Programmet er blant annet laget ut fra prognoser om formasjonen det skal bores gjennom og det skal ta hensyn til  trykk, temperatur, formasjonsstyrke og de ulike typene formasjon man kan møte på ulike dyp.

I dette emnet skal du bli kjent med borevæskens oppbygning med tilsetningsstoffer og de egenskaper som er nødvendige i borefasene. Du skal vite hva som er borevæskens primær- og sekundærfunksjoner, og hvordan disse funksjonene bidrar til en sikker og effektiv boreframdrift. Du skal også forstå forskjellen mellom oljebasert (OBM)- og vannbasert (WBM) borevæsker og kjenne til borevæske som er tilpasset reservoarboring (DIF).

Teorien om borevæskens egenskaper skal du teste ut i en slamlab og lage en labrapport som dokumentasjon.

Læringsmål/delmål

Boreslam

 • Du skal navngi de ulike typene boreslam som er vanlige i bruk.
 • Du skal beskrive primær og sekundærfunksjoner for borevæskene.
 • Du skal beskrive hensikten med boreslam og bruksområdet for de ulike typene boreslam.
 • Du skal beskrive sammensetningen av de ulike væsketypene med tilsetningsstoffer.
 • Du skal forklare betydningen av de ulike egenskapene til borevæskene i forhold til brønnkontroll og brønnrensing.
 • Du skal vurdere miljøkonsekvenser for de ulike borevæskene.