Veiledning

Installasjoner for olje- og gassproduksjon

Publisert: 18.11.2015, Oppdatert: 06.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
 • Jacket-plattform

 • Condeep

 • Havbunns- installasjon

 • FPSO

Jacket-plattform. Foto.

I dette emnet ser vi på de ulike installasjonstypene som hovedsakelig brukes til produksjon av olje og gass. Vi ser nærmere på de faste installasjonene med stålbein (Jacket), de store permanente installasjonene (Condeep) og flytende produksjonsskip (FPSO).

På norsk sokkel er feltutbyggingen i stor forandring

De første store feltene ble utstyrt med flere jacket- og condeep-plattformer, mens det i nyere tid er blitt mer vanlig med flytende produksjonsenheter (FPSO), halvt nedsenkbare rigger og havbunnsinstallasjoner.

Havbunnsinstallasjoner leder olje og gass til land i rør, eller til en moderplattform som har lager- og prosessmodul. Flytende produksjonsenheter leverer olje og gass til lagertank og tankskip.

De store «permanente» installasjonene som brukes til olje- og gassproduksjon offshore har en utvidet prosessmodul og er ofte nedjustert i boremodulen. Noen installasjoner er ubemannet og kun for produksjon, mens andre har både boligmodul og boremodul i tillegg til prosessmodulen.

Vi skal se litt nærmere på de forskjellige installasjonstypene som brukes på norsk sokkel. Detaljer om havbunnsinstallasjoner omtales i fordypningen vg3 Havbunnsinstallasjoner.

I dette emnet skal du bli kjent med de ulike installasjonstypene som hovedsakelig brukes til produksjon av olje og gass. Du skal kunne beskrive hovedtrekk ved disse og begrunne valg av beste løsning for utbygging av et felt, basert på ytre miljø og havdyp. Du skal også relatere alarm og mønstringsrutiner fra HMS inn til de ulike installasjonstypene.

Læringsmål/delmål

 • Du skal navngi de ulike typene produksjonsinstallasjoner som brukes på norsk sokkel.
 • Du skal beskrive de ulike typene produksjonsinstallasjoner og hvilke dyp og ytre miljø de passer best til.
 • Du skal forklare hvor BOP plasseres for oppdrag på brønn og hvor ventiltreet er plassert ved produksjon av hydrokarboner på de ulike installasjonstypene.
 • Du skal plassere de ulike modulene om bord i installasjonene og forklare hvilke oppgaver som løses i modulene.
 • Du skal vurdere hvilke alarm- og mønstringsrutiner som er aktuelle for de ulike installasjonstypene.

Tips til emnet:

I tillegg til illustrasjoner og animasjoner i læremidlene er det mye bra materiale på YouTube og på hjemmesidene til de ulike operatørselskapene. Kulturminne Ekofisk bidrar også med en del tekniske tegninger av installasjonene.

En god prosjektoppgave i klassen kan være å la grupper fordype seg i ulike felt, og beskrive og begrunne valg av utbyggingsløsning. Presentasjon for klassen gir en bred innsikt for alle.

Lag Kahoot med sentrale spørsmål fra hvert felt.