Oppgave: Drøfte

Kriminalitet, en kjønnsforskjell?

Publisert: 17.11.2015, Oppdatert: 29.06.2017

De fleste som blir dømt for kriminelle handlinger i Norge, er menn. Hvorfor er det slik?

Relatert innhold

Aktuelt stoff for