Fagstoff

Øvre komplettering

Publisert: 04.11.2015, Oppdatert: 06.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Øvre komplettering. Illustrasjon.  Kompetansemål:

"gjere greie for øvre komplettering med oppbygginga av produksjonsrør, brønnhovudforankring, ventiltre og prosessanlegg"

Øvre komplettering omfatter alt utstyr som installeres i og over brønnen for å oppnå en sikker og effektiv produksjon/injeksjon, men det inkluderer ikke utstyr som installeres i reservoarsonen.

I emnet øvre komplettering skal du bli kjent med utstyr som installeres i brønnen ovenfor reservoarsonen, det vil si produksjonsrør, produksjonspacker, sidelomme og injeksjonventil, sliding sleeve, sikringsventilen i brønnen (DHSV), ventiltreet på toppen av brønnen og en del annet utstyr.

Også utstyr som brukes på overflaten for å behandle produsert væske og væske som skal injiseres (prosessanlegg) dekkes i dette kompetansemålet.