Fagstoff

Boreslam

Publisert: 24.11.2015, Oppdatert: 06.03.2017

Slamskisse. Illustrasjon.Oversikt slamsystem om bord 

Kompetansemål

"gjere greie for samansetjinga av og eigenskapane til boreslam og gjere laboratorieforsøk med boreslam"

Boreslam brukes i bore- og brønnoperasjoner for å stabilisere og sikre brønnen. Boreslam skal være mest mulig miljøvennlig og likevel levere de egenskapene som er nødvendig, til dette er det utviklet olje-, vannbaserte- og syntetiske løsninger. 

I dette emnet skal du bli kjent med borevæskene som brukes mest og hvilken sammensetning disse har. Emnet dekker også praktiske oppdrag på slamlab.