Fagstoff

Brønndreping

Publisert: 23.11.2015, Oppdatert: 06.03.2017

Drepemetode mosaikk. Illustrasjon.  

Kompetansemål

"forklare ulike brønndrepingsmetodar for produksjons- og injeksjonsbrønnar"

 

Dreping av injeksjons- og produksjonsbrønner kan gjøres som en midlertidig nedstenging for å gjennomføre vedlikehold i brønnen eller reservoaret, eller før plugging av brønnen. Man velger ikke å drepe en brønn om det ikke er nødvendig, dette fordi dreping av brønnen kan påføre reservoarformasjonen noe skade.

I dette emnet skal du bli kjent med metodene som brukes og beregninger som er nødvendige i forkant av drepeoperasjonen.