Oppgave

Salmer til alle tider

Publisert: 04.11.2015 (12:42)

Om forfatterne

Den tyske kirkereformatoren Martin Luther (1483–1546) skreiv ei rekke salmer. Mest kjent er salmen «Vår Gud, han er så fast en borg».

 

Den norske forfatteren Edvard Hoem (1949– ) var politisk aktiv på venstresida på 1970-tallet. Han skriver romaner, skuespill, lyrikk og biografier.

 

Islam.net er en islamsk organisasjon i Norge grunnlagt av Fahad Qureshi i 2008. Nettstedet har blitt assoisert med synspunkter knyttet til radikal islamisme.

religion  

Tekstutvalg

 

Tekst 1

Martin Luther: Vår Gud, han er så fast en borg 

 

Tekst 2

Edvard Hoem: Den fattige Gud 

 

Tekst 3

Islam.no: Allahs 99 vakreste navn 

 

 

Ikon for å skrive. Illustrasjon.  

Kortsvaroppgave

Oppgave

Skriv et kortsvar på 250 ord der du reflekterer over følgende:

 

  • likheter og forskjeller mellom de tankene Martin Luther gjorde seg om Gud, og de tankene som kommer til uttrykk gjennom tekstene fra vår samtid
  • hva ordvalg og bildebruken forteller om de ulike tidsepokene disse tekstene blei til i