Veiledning

Drepemetoder for produksjonsbrønner

Publisert: 17.11.2015, Oppdatert: 06.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
 • Brønndreping

 • Produksjons- brønn

 • Vedlikehold

 • Ulike metoder tilpasset situasjonen

Drepemetoder for produksjonsbrønn. Illustrasjon.  

I dette emnet skal vi lære om tre metoder til å "drepe" en produksjonsbrønn før arbeid i brønnen. Det er vanlig å utbalansere formasjonstrykket med tung væske før rekomplettering og større reparasjonsjobber.

Enkelt vedlikehold eller annet arbeid (brønnintervensjon) kan også gjøres på en "levende" brønn. Det omtales under emnet brønnintervensjon.

I dette emnet skal du lære å beregne nødvendig volum og densitet på drepevæsken, bli kjent med ulike metoder som brukes til dreping av produksjonsbrønnen og kunne velge riktig metode ut fra en gitt situasjon i brønnen.

Når du har lært dette skal du også kunne identifisere likhet og forskjell mellom dreping av en brønn som bores og en produksjonsbrønn.

 

Læringsmål/delmål

 • Du skal beskrive de tre drepemetodene for produksjonsbrønn.
 • Du skal identifisere primær og sekundærbarrierer før og etter dreping av brønnen.
 • Du skal gjøre beregninger av densitet og volum for drepeoperasjonen.
 • Du skal vurdere om beregningene er korrekte og leder til en sikret situasjon.
 • Du skal vurdere fordeler og ulemper ved de ulike metodene opp imot hverandre.
 • Du skal velge den beste løsningen ut fra en gitt situasjon.